ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

ماژول فرستنده FM رادیویی TO27

وضعیت : ناموجود

ماژول فرستنده FM رادیویی TO27

قیمت : 0 تومان

وضعیت تمام شده

مشخصات

ماژولها

مشخصات فنی

توضیحات بیشتر

KEYS:
K1: Short press, plus frequency 0.1MHz, long press, frequency plus 1MHz
K2: Short press, reduce the frequency of 0.1MHz, long press, reduce the frequency of 1MHz 
K3: Short press, volume up(total volume 4 step), long press, display 
K4: Short press, volume down(total volume 4 step), long press, restore factory settings, the frequency of 99 MHz, Volume step 3
 
Display frequency:
This board display frequency with 4 blue LEDs. If current  frequency is 87.5MHz, long press K3, the second LED flash 8 times, the third LED flash 7 times, and the forth LED flash 5 times.

نظرات کاربراننام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر