ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

ماژول AD9850

وضعیت : ناموجود

ماژول سیگنال ژنراتور AD9850

قیمت : 0 تومان

وضعیت تمام شده

مشخصات

ماژولها

مشخصات فنی سیگنال ژنراتور قابل برنامه ریزی با قابلیت تولید موج مربعی و سینوسی تا رنج 40 مگاهرتز

توضیحات بیشتر

Main features:
*Modulecan outputsine and squarewave, twosine andtwosquare wave output.
AD9850: 0-40MHz
AD9851: 0-70MHz
Afterthe20-30MHzfrequencyharmonicsincreases,the waveformwill becomeunclean.
Square wave: 0-1MHz
* The use of70MHzlow-passfilter, so that the waveformbetter thanSN
 
*Pin(PIN12)leadsgeneratedDAbenchmark, easy to dothe output waveformamplitude adjustmentapplication.
*Reference inputvoltagecomparatoris generated bya variable resistor, adjusttheresistancecanget differentduty cycle squarewave
* AD9850module usesthe 125MHzactive crystal, AD9851 module usingtheactive crystal30MHZ

نظرات کاربراننام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر