ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

محصولات دسته ها

 Temperature And Humidity sensor Digital-output relative humidity & temperature sensor

AM2303

0 تومان

 MQ-137 سنسور گاز Ammonia

MQ-137

0 تومان

MQ-8 سنسور گاز هیدروژن

MQ-8

16,500 تومان

Reflective photosensor ON2170

ON2170

0 تومان

فتوسل 12mm

Photocell 12mm

0 تومان

سنسور دما و رطوبت SHT11

SHT11

77,770 تومان

اندازه گیری مقادیر رطوبت

HS1101

0 تومان

MQ-7 سنسور گاز CO

MQ-7

16,700 تومان

فرستنده گیرنده مادون قرمز سطحی CNY70

CNY70

3,080 تومان

سنسور لرزش پیزوالکتریک Minisense100

Minisense100

0 تومان

سنسور دمای دیجیتال LM75CIM-3

LM75CIM-3

3,920 تومان

سنسور سنجش فشار مقاومتی FSR402

FSR402

87,560 تومان

Temperature Sensor Precision Centigrade Temperature Sensors (Temperature Range -40 to +110) , 3-Pin TO-92

LM35CZ

0 تومان