ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

محصولات دسته ها

پک فرستنده و گیرنده مادون قرمز TCRT5000

TCRT5000

1,500 تومان

سنسور مغناطیس UGN3503

UGN3503

0 تومان

 MQ-9 سنسور گاز CO and Combustible

MQ-9

12,600 تومان

فرستنده گیرنده مادون قرمز سطحی CNY70

CNY70

3,080 تومان

ACS712ELCTR-20A-T

19,910 تومان

MQ-8 سنسور گاز هیدروژن

MQ-8

16,500 تومان

سنسور وزن - لودسل 20KG مدل YZC-133

YZC-133-20KG

67,980 تومان

MQ-4 سنسور گاز طبیعی / متان

MQ-4

10,200 تومان

سنسور PIR D203B

PIR D203B

0 تومان

TGS-2610

95,000 تومان

سنسور سنجش فشار مقاومتی FSR402

FSR402

87,560 تومان

سنسور دمای دیجیتال LM75CIM-5

LM75CIM-5

0 تومان