ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

محصولات دسته ها

MQ-136

0 تومان

MQ-3 سنسور گاز الکل

MQ-3

14,900 تومان

سنسور لرزش پیزوالکتریک Minisense100

Minisense100

0 تومان

MQ-8 سنسور گاز هیدروژن

MQ-8

16,500 تومان

حسگر مجاورتی مادون قرمز - سنسور فاصله و تشخیص مانع قابل تنظیم E18-D80NK

E18-D80NK

45,000 تومان

Temperature Sensor Precision Centigrade Temperature Sensors (Temperature Range -40 to +110) , 3-Pin TO-92

LM35CZ

0 تومان

سنسور دما و رطوبت SHT11

SHT11

77,770 تومان

سنسور رطوبت و دما DHT22

DHT22 - AM2302

0 تومان

گیرنده و تقویت کننده مادون قرمز HS0038A2

HS0038A2

0 تومان

ماژول تشخیص شدت اشعه UV خورشید GUVA-S12SD

GUVA-S12SD

0 تومان

MQ-4 سنسور گاز طبیعی / متان

MQ-4

10,200 تومان

فتوسل 12mm

Photocell 12mm

0 تومان

سنسور لرزش پیزوالکتریک Minisense100

Minisense100

0 تومان

ماژول سنسور دیجیتال سنجش شدت نور GY-49

GY-49

30,800 تومان