ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

محصولات دسته ها

سنسور دمای دیجیتال LM75CIM-5

LM75CIM-5

0 تومان

سنسور سنجش فشار مقاومتی FSR402

FSR402

87,560 تومان

MQ-7 سنسور گاز CO

MQ-7

16,700 تومان

سنسور رطوبت مقاومتی HR202L به همراه کاور

HR202L

5,520 تومان

 MQ-9 سنسور گاز CO and Combustible

MQ-9

12,600 تومان

سنسور جریان آب-فلومتر YF-S201B

YF-S201B

46,750 تومان

سنسور گاز Figaro TGS813

TGS-813

78,000 تومان

سنسور کنترل کیفیت هوا MQ135

MQ-135

17,900 تومان

ماژول سنسور نور Temt6000

Temt6000

0 تومان

Temperature Sensor Precision Centigrade Temperature Sensors (Temperature Range 0 to 100) , 3-Pin TO-92

LM35DZ

12,500 تومان

سنسور دما دیجیتال DS18B20

DS18B20

12,210 تومان

TGS-2610

95,000 تومان

 MQ-131 سنسور گازOzone

MQ-131

0 تومان